Radcy prawni Bielsko prawnicy Bielsko pomoc prawna Bielsko Kancelaria Bielsko Radcy prawni Bielsko Radcy prawni Bielsko

Doświadczenie

  • aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach zakończona w 2008 r. egzaminem
    radcowskim i uzyskaniem tytułu radcy prawnego
  • stała obsługa prawna spółek prawa handlowego
  • świadczenie pomocy prawnej wielu przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
  • pełnienie funkcji Prezesa Zarządu BELDOM Sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej
  • pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PP BRECO z/s w Bielsku-Białej oraz Rady Nadzorczej
    Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej
  • pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej w latach 1998-2002